top of page
Handling-services.jpg

ซูเปอร์โนวารู้ดีว่าการเร่งผ่านพิธีการศุลกากร เอกสารประกอบ และขั้นตอนพิธีการทางบกช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดเงินได้มากขึ้น ดังนั้นพนักงานของเราจึงได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบศุลกากรในประเทศจีนและฮ่องกงอย่างละเอียดถี่ถ้วน เรามุ่งเป้าไปที่การกำหนดกลยุทธ์การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ บุคลากรของเรามีประสบการณ์ในการเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดและเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง การใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในการให้คำปรึกษาโครงการและการแก้ปัญหา เราสามารถเรียกใช้โปรแกรมคู่ขนานสำหรับความต้องการของแต่ละบุคคล

ขอบเขตของบริการ Custom Broker ที่ Supernova นำเสนอ:

  • จัดบริการ Ex-work จากจีนและฮ่องกง และประสานงานกับ China & Hong Kong Custom

  • กระจายสินค้านำเข้าไปยังฮ่องกงและจีนด้วยบริการพิธีการทางศุลกากร

  • จัดการการจัดส่งในปลายทาง

  • ให้ความช่วยเหลือในการส่งต่อสินค้า (ขนส่งสินค้า)

bottom of page